Coming Soon!

BEJEGENING: Sterk in Gesprek

We werken aan een training over omgang met mensen met een beperking

Tips om zonder ongemak in gesprek te gaan met die zieke buurvrouw, hulp te bieden aan iemand met een handicap of te werken met collega’s met bagage

Later volgt er meer op deze site hierover en via de nieuwsbrief

  • 06-52674903

  • contact@sterkingesprek.nl

  • Utrecht